Hier vind je achtergronden over mijn grootste inspiratiebronnen.

‘Open Deur’, fotomontage van twee schilderwerken ©VISSIA 2024

Piet Mondriaan schreef als één van vele kunstenaars in 1927, toen hij in Parijs woonde, in reactie op het artikel van Ernst Kallai ‘Malerei und photographie’, het volgende stukje over fotografie als middel (discipline), dat werd gepubliceerd in Internationale Revue i10 1927-1929:

"Hoewel ik het grotendeels eens ben met de interessante observaties over “schilderkunst en fotografie” van dhr. Ernst Kallai lijkt het mij noodzakelijk om niet uit het oog te verliezen dat het “de kunstenaar” is en niet “het middel” dat het kunstwerk creëert.
Zeker, het middel is van groot belang en is nauw verbonden met de plastische expressie van een werk, maar het is de kunstenaar die over de essentie ervan beslist dat het puur plastisch en niet-imiterend is.
Toch lijkt het mij dat het karakter van fotografie eerder imitatief dan plastisch is. Fotografie in de gebruikelijke zin is het geschikte middel voor de reproductie van objectiviteit, en alle kunst is creatie.
Maar nu is het moeilijk om de evolutie van de fotografie te bepalen - er zijn immers al veel ontwikkelingen gerealiseerd op het gebied van pure plasticiteit, wat we ook van de fotografie kunnen verwachten. Het zou best kunnen dat schildertechniek al is veranderd. De vergelijkingen en observaties van de heer Ernst Kallai kunnen wellicht helpen dat te begrijpen."

Dit is mijn eigen vertaling van de Franse tekst van Piet (ja, ík mag Piet zeggen).

Bron: Internationale Revue i10 1927-1929